ทีมสุนัขดมกลิ่น สนามบินสุวรรณภูมิ ตรวจพบซากเป็ดนำเข้าจากจีน

ทีมสุนัขดมกลิ่น สนามบินสุวรรณภูมิ ตรวจพบซากเป็ดนำเข้าจากจีน

นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่น (ชุดที่ 1) (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ขาเข้าและขาออก บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2566

จากการตรวจสอบเที่ยวบิน พบการกระทำความผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยตรวจพบเป็ดสดจำนวน 7 ถุง น้ำหนัก 7 กก. มูลค่าประมาณ 2,100 บาท ซึ่งต้นทางมาจากประเทศจีน

จึงได้ดำเนินการยึดอายัดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อรออนุมัติทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายัดไว้กรณีนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559 ซึ่งสามารถทำลายได้ 2 วิธี คือ การฝัง หรือเผาด้วยเตาเผาไร้มลพิษของกรมปศุสัตว์

ทีมสุนัขดมกลิ่น สนามบินสุวรรณภูมิ ตรวจพบซากเป็ดนำเข้าจากจีน

กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันการลักลอกนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมายอย่างเต็มกำลัง ซึ่งมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคของด่านกักกันสัตว์ ที่เข้มงวดในการตรวจหาซากสัตว์ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ตามกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยสามารถป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้เป็นอย่างดี

โดยมาตรการดังกล่าวยังได้ส่งผลดีต่อภาพรวมของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย และทำให้นานาชาติเกิดความเชื่อมั่นในการควบคุมโรคของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติมการกระทำผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thirtyonethirty.com

แทงบอล

Releated